Fšr att bli medlem i Chitachonga mŒste vederbšrande gšra ett intrŠdesprov.

IntrŠdesprovet Šr upplagt i 3 delar som fšljer nedan.

 

1.     Genomfšra ett uppdrag, utvalt och enligt direktiv frŒn befintlig Chitachonga medlem.

2.     Genomfšra ett uppdrag, utvalt av befintlig Chitachonga medlem, men enligt egen idŽ om gestaltning.

3.     Intellektualisera och analysera valfritt objekt av de tvŒ ovannŠmnda.

Varje delprov bedšms dels ur genomfšrande synpunkt och dels ur gestaltningssynpunkt.

Allt skall dokumenteras med bild och text.